Όροι & Προυποθέσεις

Οι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για τη χρήση της πλατφόρμας του StudyMate. Το StudyMate σας συμβουλεύει να διαβάσετε διεξοδικά τους Όρους και Προϋποθέσεις ώστε να γνωρίζετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις, μεταξύ άλλων, περιγράφουν τις ακόλουθες πτυχές μεταξύ των χρηστών και του StudyMate:

Άρθρο 1. Ορισμοί

Άρθρο 2. Εφαρμογή των Όρων και Προϋποθέσεων

Άρθρο 3. Προφίλ

Άρθρο 4. Λειτουργίες της πλατφόρμας

Άρθρο 5. Μεταφόρτωση υλικού μελέτης

Άρθρο 6. Λήψη και αξιολόγηση του υλικού μελέτης

Άρθρο 7. Απαγορευμένο περιεχόμενο και δραστηριότητες

Άρθρο 8. Τιμολόγηση

Άρθρο 1. Ορισμοί

 

Περιεχόμενο: Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στη πλατφόρμα από το StudyMate, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου και εμφάνισης της πλατφόρμας, τα λογότυπα, τα εμπορικά σήματα και τα κείμενα.

Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας: Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετιζόμενα δικαιώματα όπως εμπορικού σήματος, πατέντας,

μοντέλου εταιρίας, εμπορικού ονόματος, βάσης δεδομένων όπως και τα δικαιώματα τεχνογνωσίας.

Πλατφόρμα:  Η Πλατφόρμα που μπορείτε να επισκεφθείτε μέσω της ιστοσελίδας www.studymate.gr και τις υποκείμενες σελίδες της που σας δίνουν τη δυνατότητα να κατεβάσετε ή να ανεβάσετε αρχεία.

Προφίλ: Μία ενότητα με κάποια βασικά προσωπικά στοιχεία που δημιουργεί και διατηρεί ο κάθε χρήστης κατά την εγγραφή του στη Πλατφόρμα του StudyMate.

Αρχεία/ υλικό: Όλα τα αρχεία σημειώσεων σε μορφή PDF  που παρέχονται από τους χρήστες στη πλατφόρμα του StudyMate.

Χρήστες: Τα άτομα που κάνουν εγγραφή στην πλατφόρμα και επιλέγουν να διαβάσουν αρχεία σημειώσεων που έχουν ανεβάσει άλλοι χρήστες ή να ανεβάσουν οι ίδιοι δικά τους

αρχεία σημειώσεων.

StudyMate: Η προσωπική εταιρία StudyMate (Κάτω από το ισχύον Ελληνικό Εμπορικό δίκαιο).

Άρθρο 2. Εφαρμογή των Όρων και Προϋποθέσεων

2.1 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις  ισχύουν σε όλα τα πρόσωπα που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα.

2.2 Το StudyMate έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει ή να συμπληρώσει τους Όρους και Προϋποθέσεις. Οι παρόντες Όροι Χρήσης μπορούν να βρεθούν στην Πλατφόρμα και να παρουσιαστούν κατά την δημιουργία ενός Προφίλ ή και κατά τη διάρκεια της σύνδεσης ενός χρήστη. Εάν συνεχίσετε τη χρήση της πλατφόρμας αφού οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις έχουν τροποποιηθεί ή επικαιροποιηθεί, συμφωνείτε και έχετε αποδεχθεί τους τροποποιημένους ή επικαιροποιημένους Όρους και Προϋποθέσεις αμετάκλητα. Στη περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους τροποποιημένους ή επικαιροποιημένους Όρους και Προϋποθέσεις, έχετε την επιλογή να μην χρησιμοποιείτε πλέον την πλατφόρμα και να διαγράψετε το Προφίλ σας.

Άρθρο 3. Προφίλ

3.1 Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα, πρέπει να δημιουργήσετε ένα προφίλ με τον τρόπο που περιγράφεται στην Πλατφόρμα. Κατά τη δημιουργία ενός Προφίλ, θα πρέπει να δώσετε ένα όνομα χρήστη, έναν κωδικό πρόσβασης και το email σας, που θα σας επιτρέψει να έχετε πρόσβαση στην πλατφόρμα και στο προφίλ σας.

3.2 Εσείς ο ίδιος είστε υπεύθυνος για την ορθότητα και πληρότητα των δεδομένων που έχετε δώσει καθώς και για την τροποποίηση των δεδομένων αυτών σε περίπτωση που δεν είναι πλέον ακριβή. Αναγνωρίζετε ότι η ορθότητα και η πληρότητα των δεδομένων είναι πολύ σημαντική για να λειτουργεί πλήρως η πλατφόρμα. Για παράδειγμα το StudyMate δεν μπορεί να σας πληρώσει ως Writer εάν ο αριθμός μητρώου του ασφαλιστικού φορέα σας δεν είναι ακριβής.

3.3 Τα δεδομένα που παρέχετε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής θα αποθηκευτούν σε μια βάση δεδομένων και θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων που μπορείτε να βρείτε “Εδώ” (LINK)

3.4 Είστε ο ίδιος υπεύθυνος για την εμπιστευτικότητα του συνδυασμού του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης. Δεν επιτρέπεται να δώσετε το όνομα χρήστη και / ή τον κωδικό πρόσβασής σας σε τρίτους ή / και να παρέχετε με άλλο τρόπο πρόσβαση τρίτων στο προφίλ σας. Ως εκ τούτου, είστε υπεύθυνοι για τον τρόπο χρήσης της πλατφόρμας μέσω του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής σας. Το StudyMate μπορεί να

υποθέσει ότι είστε πράγματι το πρόσωπο που έχει συνδεθεί με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. Μόλις γνωρίζετε ή υποθέσετε ότι ένα όνομα χρήστη και / ή κωδικός πρόσβασης έχει περιέλθει σε τρίτο πρόσωπο, θα πρέπει να ενημερώσετε το StudyMate για αυτό ανεξάρτητα από τη δική σας υποχρέωση να λάβετε οι ίδιοι άμεσα αποτελεσματικά μέτρα, όπως η αλλαγή του κωδικού πρόσβασής σας.

3.5 Το StudyMate δικαιούται ανά πάσα στιγμή να αλλάξει ή να τερματίσει την πλατφόρμα χωρίς να υποστεί οποιαδήποτε ευθύνη. Εάν δεν συμφωνείτε με τις αλλαγές ή / και τις τροποποιήσεις που έγιναν από το StudyMate, η μόνη λύση είναι να διακόψετε τη χρήση της πλατφόρμας και να διαγράψετε το προφίλ σας.

3.6 Το StudyMate διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τη διαδικασία εγγραφής, τον κωδικό πρόσβασής σας και / ή το όνομα χρήστη στην περίπτωση που αποφασίσει ότι αυτό είναι προς το συμφέρον της λειτουργίας της πλατφόρμας.

3.7 Το StudyMate δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνo για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή / και χρήση της πλατφόρμας από τρίτους.

3.8 Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δημιουργώντας ένα Προφίλ, παρέχετε αυτόματα στο StudyMate μια δωρεάν, παγκόσμια, μη εξουσιοδοτημένη, μη αποκλειστική άδεια χρήσης για τη δημοσίευση και αναπαραγωγή ορισμένων προσωπικών δεδομένων από το Προφίλ σας, όπως το όνομα χρήστη και την εικόνα προφίλ σας. Αυτή η άδεια λήγει αυτόματα αν διαγράψετε το υλικό μελέτης και το προφίλ σας.

Άρθρο 4. Λειτουργίες της πλατφόρμας

4.1 Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το StudyMate προσφέρει μία Πλατφόρμα που σας επιτρέπει να ανταλλάσσετε Υλικό Μελέτης με άλλους χρήστες. Tο StudyMate δεν έχει καμία γνώση ή / και συμμετοχή με το υλικό μελέτης και / ή άλλες πληροφορίες που υποβάλλονται στην πλατφόρμα από εσάς ή άλλους χρήστες. Συνεπώς, το StudyMate δεν αποδέχεται καμία απολύτως ευθύνη για το υλικό μελέτης που προσφέρετε εσείς ή άλλοι χρήστες μέσω της πλατφόρμας.

4.2 Το StudyMate αποκλείει ρητά κάθε ρητή και σιωπηρή εγγύηση, δέσμευση και εγγύηση οποιασδήποτε φύσης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, δεσμεύσεων και εγγυήσεων όσον αφορά την ποιότητα, την ασφάλεια, τη νομιμότητα, την ακεραιότητα και την ακρίβεια της πλατφόρμας και των παρόντων Όρους και Προϋποθέσεις.

4.3 To StudyMate δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη στη περίπτωση που τρίτο πρόσωπο βρεθεί να ανεβάζει ή να μοιράζει τις σημειώσεις του δικαιούχου αυτών, χωρίς την άδεια του. Σε αυτή τη περίπτωση, επικοινωνήστε μαζί μας, ώστε να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα εναντίον του προσώπου που αποδεδειγμένα υπέκλεψε ξένες σημειώσεις.

Άρθρο 5. Μεταφόρτωση υλικού μελέτης

5.1 Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να μεταφορτωθεί το υλικό μελέτης στην πλατφόρμα καθώς και η επιτρεπόμενη μορφή δηλώνονται στην πλατφόρμα. Εσείς αποφασίζετε τι υλικό μελέτης μεταφορτώνετε και με ποιον τρόπο διαχειρίζεστε. Το StudyMate δεν επηρεάζει ή δεν εμπλέκεται με το Μεταφορτωμένο Υλικό Μελέτης καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα διαχειρίζεται εσείς.

5.2 Το StudyMate διατηρεί το δικαίωμα να κάνει τουλάχιστον την πρώτη σελίδα του υλικού μελέτης ελεύθερα προσβάσιμη ως εικόνα thumbnail.

5.3 Το StudyMate διατηρεί το δικαίωμα να εισαγάγει ένα υδατογράφημα / λογότυπο που δημιουργείται αυτόματα σε οποιοδήποτε υλικό μελέτης.

5.4 Υπό τους όρους που αναφέρονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, διατηρείτε καταρχήν τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας σας, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων που έχετε στο υλικό μελέτης.

5.7 Εάν μεταφορτώσετε υλικό μελέτης στην πλατφόρμα, εγγυάστε ότι:

 Είστε ο πλήρης κάτοχος δικαιώματος όσον αφορά το υλικό μελέτης και έχετε το δικαίωμα να το ανεβάσετε στην πλατφόρμα και να το προσφέρετε σε άλλους χρήστες.

 Τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, στο υλικό μελέτης ανήκουν σε εσάς ή έχετε αποδεδειγμένη συγκατάθεση του μέρους στο οποίο τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας έχουν την εξουσία τρίτοι.

 Το Υλικό Μελέτης δεν παραβιάζει κανέναν νόμο ή νομοθεσία και / ή δεν παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και / ή δεν είναι παράνομο σε σχέση με τρίτους και / ή το StudyMate.

5.8 Έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε ένα PDF Watermark με το ονοματεπώνυμο σας πάνω στις σημειώσεις σας ώστε να αποδεικνύεται το πρόσωπο που κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα του αρχείου.

Άρθρο 6. Λήψη και αξιολόγηση του υλικού μελέτης

6.1 Έχετε τη δυνατότητα να διαβάσετε τις σημειώσεις στο PDF player της πλατφόρμας, αλλά μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο του υλικού μελέτης στον υπολογιστή σας.

6.2 Εάν δημιουργήσετε ένα Προφίλ, έχετε τη δυνατότητα να αξιολογήσετε/ σχολιάσετε το Μελετητικό Υλικό άλλων χρηστών.

Άρθρο 7. Απαγορευμένο περιεχόμενο και δραστηριότητες

Το StudyMate διατηρεί το δικαίωμα να περιορίζει, να αναστέλλει ή να καταργεί την πρόσβαση σε όλες ή μέρος των υπηρεσιών του StudyMate ανά πάσα στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, με ή χωρίς προειδοποίηση και χωρίς καμία ευθύνη έναντι του χρήστη.

 Η χρήση της ιστοσελίδας υπόκειται σε όλους τους ισχύοντες τοπικούς, επαρχιακούς και ομοσπονδιακούς νόμους και κανονισμούς.

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες, πράξεις και παραλείψεις που εμφανίζονται σε, από, μέσω ή κάτω από τα ονόματα χρηστών ή τους κωδικούς πρόσβασης τους.

Συγκεκριμένα, οι χρήστες απαγορεύεται:

 • Να τροποποιήσουν ή να μεταβάλουν οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας, να ανεβάσουν, να ταχυδρομήσουν, να στείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να αντιγράψουν ή
 • να διανείμουν οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας που είναι διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα, οποιοδήποτε υλικό που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, καταχρηστικό.
 • Να δημοσιεύσουν πορνογραφικό, δυσφημιστικό, επιθετικό για το ιδιωτικό απόρρητο κάποιου άλλου, ενοχλητικό ή ρατσιστικά ή εθνολογικά απαράδεκτο υλικό.
 • Οποιοδήποτε υλικό παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο ή είναι αντίθετο με άλλο τρόπο ή συνδέει την Ιστοσελίδα με οποιονδήποτε ιστότοπο τρίτου μέρους που περιέχει τέτοιο περιεχόμενο.
 • Να ανεβάσουν, να ταχυδρομήσουν, να στείλουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να διαθέσουν ψευδείς δηλώσεις, ή οποιοδήποτε υλικό που μπορεί να βλάψει με οποιονδήποτε τρόπο ανηλίκους.
 • Να πλαστοπροσωπούν οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα.
 • Να σφυρηλατήσουν τις κεφαλίδες ή να χειριστούν με άλλο τρόπο τα αναγνωριστικά στοιχεία για να συγκαλύψουν την προέλευση οποιουδήποτε υλικού που μεταδίδεται στον ιστότοπο ή μέσω αυτού ή για να μιμηθεί άλλο πρόσωπο ή οργανισμό
 • Να ανεβάσουν, να ταχυδρομήσουν, να στείλουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να διαβιβάσουν ή να διαθέσουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε υλικό που δεν έχουν το δικαίωμα να διαθέσουν βάσει οποιασδήποτε νομοθεσίας ή βάσει συμβατικής σχέσης.
 • Να ανεβάσουν, να ταχυδρομήσουν, να στείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να μεταδώσουν ή να διαθέσουν οποιοδήποτε άλλο υλικό που παραβιάζει οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε συμβαλλομένου και οποιεσδήποτε ιστοσελίδες τρίτου μέρους που περιέχουν τέτοιο περιεχόμενο.
 • Να ανεβάσουν, να ταχυδρομήσουν, να στείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να μεταδώσουν ή να διαθέσουν με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση, προσκλήσεις για επιχειρήσεις, διαφημιστικό υλικό, ανεπιθύμητη αλληλογραφία, ανεπιθύμητη αλληλογραφία, αλυσιδωτές επιστολές (σπαμ).
 • Να φορτώνουν, να αποστέλλουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να διαβιβάζουν ή
 • να έχουν στη διάθεσή τους οποιοδήποτε υλικό που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο κώδικα, αρχεία ή προγράμματα που αποσκοπούν στη διακοπή, καταστροφή ή περιορισμό της λειτουργικότητας οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ή δεδομένων στον ιστότοπο ή αυτών των χρηστών ή των θεατών της ιστοσελίδας που θέτει σε κίνδυνο το απόρρητο ενός χρήστη.
 • Να παρεμβαίνουν ή να διακόπτουν την Ιστοσελίδα ή τους διακομιστές ή τα δίκτυα που συνδέονται με την Ιστοσελίδα ή να παραβιάζουν τυχόν απαιτήσεις, διαδικασίες, πολιτικές ή κανονισμούς δικτύων που συνδέονται με τον ιστότοπο ή τη δοκιμή ευπάθειας οποιουδήποτε συστήματος ή δικτύου ή παραβίασης ή να παρακάμψουν τυχόν μέτρα ασφάλειας ή εξακρίβωσης της γνησιότητας του χρήστη.
 • Να παραβιάζουν σκόπιμα ή ακούσια κάθε ισχύοντα τοπικό, κρατικό, εθνικό ή διεθνή νόμο ή κανονισμό να συλλέγουν ή αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα σχετικά με άλλους χρήστες ή θεατές ή μεταπωλούν το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, τη χρήση της Ιστοσελίδας ή την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα.
 • Οι χρήστες συμφωνούν επίσης να μην έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο με τρόπο που χρησιμοποιεί τους πόρους της Ιστοσελίδας περισσότερο από ό, τι θα συνέβαινε για ένα άτομο που χρησιμοποιεί ένα συμβατικό πρόγραμμα περιήγησης ιστού.
 • οι προβολές που προέρχονται από spam δραστηριότητα αφαιρούνται από τα μηνιαία έσοδα του εκάστοτε Writer.

 

Άρθρο 8. Τιμολόγηση

Μπορείτε να αγοράσετε κάποιο/α πλάνο/α απευθείας από τη πλατφόρμα του StudyMate στη διεύθυνση www.studymate.gr/plans.

Το StudyMate διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει την τιμή των πλάνων κατά καιρούς.

Κάθε πλάνο παρέχει ένα συγκεκριμένο αριθμό Tips, όπου “Tips” είναι τα ψηφιακά νομίσματα που προμηθεύεται ο πελάτης ώστε να ανοίγει τα αρχεία σημειώσεων που υπάρχουν στη πλατφόρμα του studymate.gr.

Το StudyMate ενδέχεται κατά καιρούς να αλλάξει τον αριθμό Tips που απαιτείται για να ανοίξει ο πελάτης ένα αρχείο σημειώσεων. Σε κάθε αρχείο σημειώσεων αναγράφεται η αξία Tips αυτού.

Εφόσον ένας πελάτης ξεκλειδώσει ένα αρχείο, έχει εφεξής απεριόριστη πρόσβαση σε αυτό.

Δεν υπάρχει αποζημίωση Tips.

Φίλτρα Αναζήτησης

Περιεχόμενο
Εξάμηνο
Ημερομηνία

Ανέβασε τις σημειώσεις σου :)

Προσοχή!

Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα των 20mb και σε μορφή PDF. Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερα, συνιστάται η διάσπαση τους σε μικρότερα κεφάλαια ή η χρήση ενός PDF compressor. Μόλις πατήσεις δημοσίευση περίμενε μέχρι να ανέβουν οι σημειώσεις σου. Ο χρόνος μεταφόρτωσης εξαρτάται κυρίως από το μέγεθος του αρχείου αλλά και την ταχύτητα της σύνδεσής σου.

Για οποιαδήποτε απορία μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας στο Facebook Chat μας.

Πρέπει να συνδεθείς με τον λογαριασμό σου  για να ανεβάσεις τις σημειώσεις σου :)

Ανέβασε τις σημειώσεις σου :)

Προσοχή!

Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα των 15mb και σε μορφή PDF. Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερα, συνιστάται η διάσπαση τους σε μικρότερα κεφάλαια ή η χρήση ενός PDF compressor. Μόλις πατήσεις δημοσίευση περίμενε μέχρι να ανέβουν οι σημειώσεις σου. Ο χρόνος μεταφόρτωσης εξαρτάται κυρίως από το μέγεθος του αρχείου αλλά και την ταχύτητα της σύνδεσής σου.

Για οποιαδήποτε απορία μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας στο Facebook Chat μας.

Πρέπει να συνδεθείς με τον λογαριασμό σου  για να ανεβάσεις τις σημειώσεις σου :)

Φίλτρα Αναζήτησης

Περιεχόμενο
Εξάμηνο