Όροι & Προυποθέσεις

 Όροι & Προυποθέσεις

      

Οι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν για τη χρήση της πλατφόρμας του StudyMate. Το StudyMate σας συμβουλεύει να διαβάσετε διεξοδικά τους Όρους και Προϋποθέσεις ώστε να γνωρίζετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας.

Οι Όροι και Προϋποθέσεις, μεταξύ άλλων, περιγράφουν τις ακόλουθες πτυχές μεταξύ των χρηστών και του StudyMate:

Άρθρο 1. Ορισμοί

Άρθρο 2. Εφαρμογή των Όρων και Προϋποθέσεων

Άρθρο 3. Προφίλ

Άρθρο 4. Λειτουργίες της πλατφόρμας

Άρθρο 5. Μεταφόρτωση υλικού μελέτης

Άρθρο 6. Λήψη και αξιολόγηση του υλικού μελέτης

Άρθρο 7. Απαγορευμένο περιεχόμενο και δραστηριότητες

Άρθρο 8. Τιμολόγηση
Άρθρο 9. Υπηρεσία Tutor

Άρθρο 1. Ορισμοί

 

Περιεχόμενο: Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στη πλατφόρμα από το StudyMate, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου και εμφάνισης της πλατφόρμας, τα λογότυπα, τα εμπορικά σήματα και τα κείμενα.

Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας: Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και σχετιζόμενα δικαιώματα όπως εμπορικού σήματος, πατέντας,

μοντέλου εταιρίας, εμπορικού ονόματος, βάσης δεδομένων όπως και τα δικαιώματα τεχνογνωσίας.

Πλατφόρμα:  Η Πλατφόρμα που μπορείτε να επισκεφθείτε μέσω της ιστοσελίδας www.studymate.gr και τις υποκείμενες σελίδες της που σας δίνουν τη δυνατότητα να κατεβάσετε ή να ανεβάσετε αρχεία.

Προφίλ: Μία ενότητα με κάποια βασικά προσωπικά στοιχεία που δημιουργεί και διατηρεί ο κάθε χρήστης κατά την εγγραφή του στη Πλατφόρμα του StudyMate.

Αρχεία/ υλικό: Όλα τα αρχεία σημειώσεων σε μορφή PDF  που παρέχονται από τους χρήστες στη πλατφόρμα του StudyMate.

Χρήστες: Τα άτομα που κάνουν εγγραφή στην πλατφόρμα και επιλέγουν να διαβάσουν αρχεία σημειώσεων που έχουν ανεβάσει άλλοι χρήστες ή να ανεβάσουν οι ίδιοι δικά τους

αρχεία σημειώσεων.

StudyMate: Η προσωπική εταιρία StudyMate (Κάτω από το ισχύον Ελληνικό Εμπορικό δίκαιο).

Άρθρο 2. Εφαρμογή των Όρων και Προϋποθέσεων

2.1 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις  ισχύουν σε όλα τα πρόσωπα που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα.

2.2 Το StudyMate έχει το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει ή να συμπληρώσει τους Όρους και Προϋποθέσεις. Οι παρόντες Όροι Χρήσης μπορούν να βρεθούν στην Πλατφόρμα και να παρουσιαστούν κατά την δημιουργία ενός Προφίλ ή και κατά τη διάρκεια της σύνδεσης ενός χρήστη. Εάν συνεχίσετε τη χρήση της πλατφόρμας αφού οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις έχουν τροποποιηθεί ή επικαιροποιηθεί, συμφωνείτε και έχετε αποδεχθεί τους τροποποιημένους ή επικαιροποιημένους Όρους και Προϋποθέσεις αμετάκλητα. Στη περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους τροποποιημένους ή επικαιροποιημένους Όρους και Προϋποθέσεις, έχετε την επιλογή να μην χρησιμοποιείτε πλέον την πλατφόρμα και να διαγράψετε το Προφίλ σας.

2.3 Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας, δηλώνετε και εγγυάστε σε εμάς ότι είστε είτε νόμιμος ενήλικας είτε, εάν είστε κάτω από την ηλικία της πλειοψηφίας, έχετε λάβει τη σωστή συγκατάθεση από έναν γονέα ή νόμιμο κηδεμόνα. Εάν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας για λογαριασμό εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε την εξουσία να δεσμεύσετε αυτήν την εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο με την παρούσα Συμφωνία. Χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε το δικαίωμα, την εξουσία και την ικανότητα να συνάψετε αυτήν τη Συμφωνία και να συμμορφωθείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Συμφωνίας.

Άρθρο 3. Προφίλ

3.1 Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την πλατφόρμα, πρέπει να δημιουργήσετε ένα προφίλ με τον τρόπο που περιγράφεται στην Πλατφόρμα. Κατά τη δημιουργία ενός Προφίλ, θα πρέπει να δώσετε ένα όνομα χρήστη, έναν κωδικό πρόσβασης και το email σας, που θα σας επιτρέψει να έχετε πρόσβαση στην πλατφόρμα και στο προφίλ σας.

3.2 Εσείς ο ίδιος είστε υπεύθυνος για την ορθότητα και πληρότητα των δεδομένων που έχετε δώσει καθώς και για την τροποποίηση των δεδομένων αυτών σε περίπτωση που δεν είναι πλέον ακριβή. Αναγνωρίζετε ότι η ορθότητα και η πληρότητα των δεδομένων είναι πολύ σημαντική για να λειτουργεί πλήρως η πλατφόρμα. Για παράδειγμα το StudyMate δεν μπορεί να σας πληρώσει ως Writer εάν ο αριθμός μητρώου του ασφαλιστικού φορέα σας δεν είναι ακριβής.

3.3 Τα δεδομένα που παρέχετε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής θα αποθηκευτούν σε μια βάση δεδομένων και θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων που μπορείτε να βρείτε “Εδώ” (LINK)

3.4 Είστε ο ίδιος υπεύθυνος για την εμπιστευτικότητα του συνδυασμού του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασης. Δεν επιτρέπεται να δώσετε το όνομα χρήστη και / ή τον κωδικό πρόσβασής σας σε τρίτους ή / και να παρέχετε με άλλο τρόπο πρόσβαση τρίτων στο προφίλ σας. Ως εκ τούτου, είστε υπεύθυνοι για τον τρόπο χρήσης της πλατφόρμας μέσω του ονόματος χρήστη και του κωδικού πρόσβασής σας. Το StudyMate μπορεί να

υποθέσει ότι είστε πράγματι το πρόσωπο που έχει συνδεθεί με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας. Μόλις γνωρίζετε ή υποθέσετε ότι ένα όνομα χρήστη και / ή κωδικός πρόσβασης έχει περιέλθει σε τρίτο πρόσωπο, θα πρέπει να ενημερώσετε το StudyMate για αυτό ανεξάρτητα από τη δική σας υποχρέωση να λάβετε οι ίδιοι άμεσα αποτελεσματικά μέτρα, όπως η αλλαγή του κωδικού πρόσβασής σας.

3.5 Το StudyMate δικαιούται ανά πάσα στιγμή να αλλάξει ή να τερματίσει την πλατφόρμα χωρίς να υποστεί οποιαδήποτε ευθύνη. Εάν δεν συμφωνείτε με τις αλλαγές ή / και τις τροποποιήσεις που έγιναν από το StudyMate, η μόνη λύση είναι να διακόψετε τη χρήση της πλατφόρμας και να διαγράψετε το προφίλ σας.

3.6 Το StudyMate διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τη διαδικασία εγγραφής, τον κωδικό πρόσβασής σας και / ή το όνομα χρήστη στην περίπτωση που αποφασίσει ότι αυτό είναι προς το συμφέρον της λειτουργίας της πλατφόρμας.

3.7 Το StudyMate δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνo για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή / και χρήση της πλατφόρμας από τρίτους.

3.8 Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δημιουργώντας ένα Προφίλ, παρέχετε αυτόματα στο StudyMate μια δωρεάν, παγκόσμια, μη εξουσιοδοτημένη, μη αποκλειστική άδεια χρήσης για τη δημοσίευση και αναπαραγωγή ορισμένων προσωπικών δεδομένων από το Προφίλ σας, όπως το όνομα χρήστη και την εικόνα προφίλ σας. Αυτή η άδεια λήγει αυτόματα αν διαγράψετε το υλικό μελέτης και το προφίλ σας.

Άρθρο 4. Λειτουργίες της πλατφόρμας

4.1 Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το StudyMate προσφέρει μία Πλατφόρμα που σας επιτρέπει να ανταλλάσσετε Υλικό Μελέτης με άλλους χρήστες. Tο StudyMate δεν έχει καμία γνώση ή / και συμμετοχή με το υλικό μελέτης και / ή άλλες πληροφορίες που υποβάλλονται στην πλατφόρμα από εσάς ή άλλους χρήστες. Συνεπώς, το StudyMate δεν αποδέχεται καμία απολύτως ευθύνη για το υλικό μελέτης που προσφέρετε εσείς ή άλλοι χρήστες μέσω της πλατφόρμας.

4.2 Το StudyMate αποκλείει ρητά κάθε ρητή και σιωπηρή εγγύηση, δέσμευση και εγγύηση οποιασδήποτε φύσης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, δεσμεύσεων και εγγυήσεων όσον αφορά την ποιότητα, την ασφάλεια, τη νομιμότητα, την ακεραιότητα και την ακρίβεια της πλατφόρμας και των παρόντων Όρους και Προϋποθέσεις.

4.3 To StudyMate δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη στη περίπτωση που τρίτο πρόσωπο βρεθεί να ανεβάζει ή να μοιράζει τις σημειώσεις του δικαιούχου αυτών, χωρίς την άδεια του. Σε αυτή τη περίπτωση, επικοινωνήστε μαζί μας, ώστε να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα εναντίον του προσώπου που αποδεδειγμένα υπέκλεψε ξένες σημειώσεις.

Άρθρο 5. Μεταφόρτωση υλικού μελέτης

5.1 Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να μεταφορτωθεί το υλικό μελέτης στην πλατφόρμα καθώς και η επιτρεπόμενη μορφή δηλώνονται στην πλατφόρμα. Εσείς αποφασίζετε τι υλικό μελέτης μεταφορτώνετε και με ποιον τρόπο διαχειρίζεστε. Το StudyMate δεν επηρεάζει ή δεν εμπλέκεται με το Μεταφορτωμένο Υλικό Μελέτης καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα διαχειρίζεται εσείς.

5.2 Το StudyMate διατηρεί το δικαίωμα να κάνει τουλάχιστον την πρώτη σελίδα του υλικού μελέτης ελεύθερα προσβάσιμη ως εικόνα thumbnail.

5.3 Το StudyMate διατηρεί το δικαίωμα να εισαγάγει ένα υδατογράφημα / λογότυπο που δημιουργείται αυτόματα σε οποιοδήποτε υλικό μελέτης.

5.4 Υπό τους όρους που αναφέρονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, διατηρείτε καταρχήν τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας σας, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων που έχετε στο υλικό μελέτης.

5.7 Εάν μεταφορτώσετε υλικό μελέτης στην πλατφόρμα, εγγυάστε ότι:

 Είστε ο πλήρης κάτοχος δικαιώματος όσον αφορά το υλικό μελέτης και έχετε το δικαίωμα να το ανεβάσετε στην πλατφόρμα και να το προσφέρετε σε άλλους χρήστες.

 Τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας, περιλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, στο υλικό μελέτης ανήκουν σε εσάς ή έχετε αποδεδειγμένη συγκατάθεση του μέρους στο οποίο τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας έχουν την εξουσία τρίτοι.

 Το Υλικό Μελέτης δεν παραβιάζει κανέναν νόμο ή νομοθεσία και / ή δεν παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και / ή δεν είναι παράνομο σε σχέση με τρίτους και / ή το StudyMate.

5.8 Έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε ένα PDF Watermark με το ονοματεπώνυμο σας πάνω στις σημειώσεις σας ώστε να αποδεικνύεται το πρόσωπο που κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα του αρχείου.

Άρθρο 6. Λήψη και αξιολόγηση του υλικού μελέτης

6.1 Έχετε τη δυνατότητα να διαβάσετε τις σημειώσεις στο PDF player της πλατφόρμας, αλλά μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο του υλικού μελέτης στον υπολογιστή σας.

6.2 Εάν δημιουργήσετε ένα Προφίλ, έχετε τη δυνατότητα να αξιολογήσετε/ σχολιάσετε το Μελετητικό Υλικό άλλων χρηστών.

Άρθρο 7. Απαγορευμένο περιεχόμενο και δραστηριότητες

Το StudyMate διατηρεί το δικαίωμα να περιορίζει, να αναστέλλει ή να καταργεί την πρόσβαση σε όλες ή μέρος των υπηρεσιών του StudyMate ανά πάσα στιγμή, για οποιοδήποτε λόγο, με ή χωρίς προειδοποίηση και χωρίς καμία ευθύνη έναντι του χρήστη.

 Η χρήση της ιστοσελίδας υπόκειται σε όλους τους ισχύοντες τοπικούς, επαρχιακούς και ομοσπονδιακούς νόμους και κανονισμούς.

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες, πράξεις και παραλείψεις που εμφανίζονται σε, από, μέσω ή κάτω από τα ονόματα χρηστών ή τους κωδικούς πρόσβασης τους.

Συγκεκριμένα, οι χρήστες απαγορεύεται:

 • Να τροποποιήσουν ή να μεταβάλουν οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας, να ανεβάσουν, να ταχυδρομήσουν, να στείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να αντιγράψουν ή

 • να διανείμουν οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας που είναι διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα, οποιοδήποτε υλικό που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, καταχρηστικό.

 • Να δημοσιεύσουν πορνογραφικό, δυσφημιστικό, επιθετικό για το ιδιωτικό απόρρητο κάποιου άλλου, ενοχλητικό ή ρατσιστικά ή εθνολογικά απαράδεκτο υλικό.

 • Οποιοδήποτε υλικό παραβιάζει οποιονδήποτε νόμο ή είναι αντίθετο με άλλο τρόπο ή συνδέει την Ιστοσελίδα με οποιονδήποτε ιστότοπο τρίτου μέρους που περιέχει τέτοιο περιεχόμενο.

 • Να ανεβάσουν, να ταχυδρομήσουν, να στείλουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να διαθέσουν ψευδείς δηλώσεις, ή οποιοδήποτε υλικό που μπορεί να βλάψει με οποιονδήποτε τρόπο ανηλίκους.

 • Να πλαστοπροσωπούν οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα.

 • Να σφυρηλατήσουν τις κεφαλίδες ή να χειριστούν με άλλο τρόπο τα αναγνωριστικά στοιχεία για να συγκαλύψουν την προέλευση οποιουδήποτε υλικού που μεταδίδεται στον ιστότοπο ή μέσω αυτού ή για να μιμηθεί άλλο πρόσωπο ή οργανισμό

 • Να ανεβάσουν, να ταχυδρομήσουν, να στείλουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να διαβιβάσουν ή να διαθέσουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε υλικό που δεν έχουν το δικαίωμα να διαθέσουν βάσει οποιασδήποτε νομοθεσίας ή βάσει συμβατικής σχέσης.

 • Να ανεβάσουν, να ταχυδρομήσουν, να στείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να μεταδώσουν ή να διαθέσουν οποιοδήποτε άλλο υλικό που παραβιάζει οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα οποιουδήποτε συμβαλλομένου και οποιεσδήποτε ιστοσελίδες τρίτου μέρους που περιέχουν τέτοιο περιεχόμενο.

 • Να ανεβάσουν, να ταχυδρομήσουν, να στείλουν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να μεταδώσουν ή να διαθέσουν με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση, προσκλήσεις για επιχειρήσεις, διαφημιστικό υλικό, ανεπιθύμητη αλληλογραφία, ανεπιθύμητη αλληλογραφία, αλυσιδωτές επιστολές (σπαμ).

 • Να φορτώνουν, να αποστέλλουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να διαβιβάζουν ή

 • να έχουν στη διάθεσή τους οποιοδήποτε υλικό που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο κώδικα, αρχεία ή προγράμματα που αποσκοπούν στη διακοπή, καταστροφή ή περιορισμό της λειτουργικότητας οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ή δεδομένων στον ιστότοπο ή αυτών των χρηστών ή των θεατών της ιστοσελίδας που θέτει σε κίνδυνο το απόρρητο ενός χρήστη.

 • Να παρεμβαίνουν ή να διακόπτουν την Ιστοσελίδα ή τους διακομιστές ή τα δίκτυα που συνδέονται με την Ιστοσελίδα ή να παραβιάζουν τυχόν απαιτήσεις, διαδικασίες, πολιτικές ή κανονισμούς δικτύων που συνδέονται με τον ιστότοπο ή τη δοκιμή ευπάθειας οποιουδήποτε συστήματος ή δικτύου ή παραβίασης ή να παρακάμψουν τυχόν μέτρα ασφάλειας ή εξακρίβωσης της γνησιότητας του χρήστη.

 • Να παραβιάζουν σκόπιμα ή ακούσια κάθε ισχύοντα τοπικό, κρατικό, εθνικό ή διεθνή νόμο ή κανονισμό να συλλέγουν ή αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα σχετικά με άλλους χρήστες ή θεατές ή μεταπωλούν το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, τη χρήση της Ιστοσελίδας ή την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα.

 • Οι χρήστες συμφωνούν επίσης να μην έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο με τρόπο που χρησιμοποιεί τους πόρους της Ιστοσελίδας περισσότερο από ό, τι θα συνέβαινε για ένα άτομο που χρησιμοποιεί ένα συμβατικό πρόγραμμα περιήγησης ιστού.

 • οι προβολές που προέρχονται από spam δραστηριότητα αφαιρούνται από τα μηνιαία έσοδα του εκάστοτε Writer.

 

Άρθρο 8. Τιμολόγηση

Μπορείτε να αγοράσετε κάποιο/α πλάνο/α απευθείας από τη πλατφόρμα του StudyMate στη διεύθυνση www.studymate.gr/plans.

Το StudyMate διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει την τιμή των πλάνων κατά καιρούς.

Κάθε πλάνο παρέχει ένα συγκεκριμένο αριθμό Tips, όπου “Tips” είναι τα ψηφιακά νομίσματα που προμηθεύεται ο πελάτης ώστε να ανοίγει τα αρχεία σημειώσεων που υπάρχουν στη πλατφόρμα του studymate.gr.

Το StudyMate ενδέχεται κατά καιρούς να αλλάξει τον αριθμό Tips που απαιτείται για να ανοίξει ο πελάτης ένα αρχείο σημειώσεων. Σε κάθε αρχείο σημειώσεων αναγράφεται η αξία Tips αυτού.

Εφόσον ένας πελάτης ξεκλειδώσει ένα αρχείο, έχει εφεξής απεριόριστη πρόσβαση σε αυτό.

Δεν υπάρχει αποζημίωση Tips.

Άρθρο 9. Υπηρεσία Tutor

A.Πώς λειτουργεί η υπηρεσία

Είμαστε μια διαδικτυακή αγορά για Μαθητές και ένα δίκτυο ανεξάρτητων παρόχων μαθημάτων (Tutors). Δεν προσυπογράφουμε, προσλαμβάνουμε ή απασχολούμε τα Μέλη –  Παρόχους, ούτε είμαστε υπεύθυνοι ή υπόλογοι για οποιεσδήποτε αλληλεπιδράσεις μεταξύ Μελών – Παρόχων και των αντίστοιχων Μελών –  Μαθητών ή μεταξύ Μελών. Τα Μέλη-Πάροχοι και τα Μέλη-Μαθητές είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις αλληλεπιδράσεις, τις συνομιλίες και οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας και συμπεριφοράς μεταξύ τους. Οι υπηρεσίες μας είναι ξεχωριστές και διακριτές από τις υπηρεσίες των Μελών- Παρόχων.

Για τα Μέλη-Πάροχους μαθημάτων (Tutors) προσφέρουμε διάφορα προϊόντα, με τα οποία τους υποστηρίζουμε σχετικά με την εύρεση μαθητών, όπως εργαλεία μάρκετινγκ, προγραμματισμού και επικοινωνίας. 

Για τα Μέλη-Μαθητές, παρέχουμε ένα δίκτυο ανεξάρτητων Μελών-Παρόχων Μαθημάτων, προγραμματίζουμε μαθήματα και άλλες παρεπόμενες υπηρεσίες. Οι χρήστες ενδέχεται να μπορούν να βλέπουν τις καταχωρήσεις – αγγελίες ως μη εγγεγραμμένοι χρήστες της πλατφόρμας μας. Ωστόσο, εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με ένα Πάροχο Μαθημάτων ως μαθητής, να δημιουργήσετε μια καταχώρηση ως Πάροχος Μαθημάτων, να χρησιμοποιήσετε τα φιλοξενούμενα εργαλεία ή να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες υπηρεσίες, πρέπει πρώτα να γίνετε εγγεγραμμένο μέλος. 

Κατά καιρούς, ενδέχεται να παρέχουμε νέες ή προσωρινές Υπηρεσίες. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε οποιεσδήποτε Υπηρεσίες μόνο στα Μέλη και να διακόψουμε οποιοδήποτε προϊόν ή Υπηρεσίες κατά βούληση. Εάν ένας συγκεκριμένος Πάροχος-Μαθημάτων, ένα προϊόν ή μια Υπηρεσία διακοπεί ή δεν είναι διαθέσιμο, διατηρούμε το δικαίωμα να παρέχουμε υποκατάστατο Πάροχο, προϊόν ή Υπηρεσία.

Β. Λογαριασμός

Για να γίνετε Μέλος, συμφωνείτε να παρέχετε ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις πληροφορίες κατά τη διαδικασία εγγραφής και να ενημερώνετε τα στοιχεία σας ώστε να διατηρούνται ακριβή, τρέχοντα και πλήρη καθ ‘όλη τη διάρκεια της χρήσης των Υπηρεσιών από εσάς. Ένα μέλος δεν μπορεί να έχει περισσότερους από έναν ενεργούς λογαριασμούς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τον λογαριασμό σας και την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες μας για οποιονδήποτε λόγο.

Γ. Ιδιότητα Μέλους-Μαθητή.

Ως Μέλος-Μαθητής, θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε κράτηση και να επικοινωνείτε με τους Παρόχους-Μαθημάτων, να έχετε πρόσβαση σε έγγραφα παροχής υποστήριξης και να χρησιμοποιείτε άλλες υπηρεσίες που παρέχονται στα Μέλη-Μαθητές. Ως Μέλος-Μαθητής πρέπει να συμμορφώνεστε συνεχώς με την παρούσα Συμφωνία και τις Πολιτικές Μελών-Μαθητών που ορίζονται εδώ. Επιπρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας ενδέχεται να περιέχονται στον λογαριασμό σας.

Δ. Συνδρομή Παρόχου Μαθημάτων (Tutor).

Πρέπει να είστε τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ετών για να είστε Μέλος Πάροχος Μαθημάτων (Tutor). Ως Μέλος Πάροχος Μαθημάτων, θα έχετε πρόσβαση σε εργαλεία που σας επιτρέπουν να διαχειριστείτε το μάρκετινγκ, τον προγραμματισμό, τη τιμολόγηση, την επικοινωνία και άλλα εργαλεία που παρέχονται από εμάς. Επιπλέον, θα έχετε την ευκαιρία να υποβάλετε αίτηση για καταχώριση. Η αποδοχή καταχώρησης γίνεται κατά την αποκλειστική μας κρίση και ενδέχεται να καταργήσουμε τις καταχωρήσεις από τις υπηρεσίες μας ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο. Κάθε καταχώρηση που δημοσιεύεται (i) δεν πρέπει να παραβιάζει τυχόν συμφωνίες που έχετε συνάψει με κανέναν, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας Συμφωνίας και (ii) πρέπει να περιέχει ακριβείς, τρέχουσες και πλήρεις πληροφορίες. Εάν γίνετε αποδεκτοί και η καταχώρισή σας παρουσιάζεται στις Υπηρεσίες μας, πρέπει να συμμορφώνεστε συνεχώς με το παρόν Συμφωνητικό και τις Πολιτικές Παρόχων Μαθημάτων που ορίζονται εδώ. Κάθε Μέλος Πάροχος Μαθημάτων που αποδέχεται μια κράτηση μέσω των Υπηρεσιών μας πρέπει να τηρεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της Καταχώρισης, της παρούσας Συμφωνίας και τυχόν πρόσθετων Πολιτικών που ισχύουν κατά τη στιγμή της κράτησης. Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις σχετικά με τις υπηρεσίες μας ενδέχεται να περιέχονται στον λογαριασμό σας.

Ε. Ανεξάρτητη κατάσταση ανάδοχου.

Οι υπηρεσίες μας είναι ξεχωριστές και διαφορετικές από τις υπηρεσίες των παρόχων. Τονίζεται ότι τα μέλη του StudyMate Tutor δεν είναι υπάλληλοι ή εργαζόμενοι της αλλά είναι ανεξάρτητοι ανάδοχοι που διαχειρίζονται μια ξεχωριστή επιχείρηση. Ως εκ τούτου, δεν ελέγχουμε τους Πάροχους, τον τρόπο ή τη μέθοδο της παροχής υπηρεσίας εκ μέρους τους, δεν ασκούμε έλεγχο επί της εργασιακής σχέσης με το Μέλος Πάροχο και δεν εγγυoύμαστε την ασφάλειά σας ή την υπηρεσία οποιουδήποτε Μέλους Παρόχου. Προτρέπουμε όλους τους χρήστες των Υπηρεσιών μας να είναι υπεύθυνοι και προσεκτικοί σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών μας, κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται ως αποτέλεσμα των Υπηρεσιών μας και αλληλεπιδράσεις με Μέλη.

Ζ. Γενική αποποίηση ευθυνών.

Αποποιούμαστε όλων και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την αξιολόγηση ή την επαλήθευση της ακρίβειας, καταλληλότητας, αλήθειας ή γνησιότητας οποιωνδήποτε πληροφοριών περιέχονται στις λίστες ή οποιωνδήποτε πληροφοριών δημοσιεύονται ή παρέχονται από ένα μέλος. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης ενός μέλους με τους τυχόν ισχύοντες νόμους, κανόνες και κανονισμούς ή την παρούσα Συμφωνία. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη συμπεριφορά, είτε online είτε εκτός σύνδεσης, από οποιονδήποτε χρήστη των Υπηρεσιών μας. Σε καμία περίπτωση εμείς ή κάποιοι από τους υπαλλήλους μας ή συνεργάτες μας δεν θα είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένου προσωπικού τραυματισμού ή θανάτου, που μπορεί να προκύψει από τη χρήση οποιουδήποτε στοιχείου από τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες μας, οποιουδήποτε περιεχομένου δημοσιεύτηκε στον Ιστότοπο ή μεταδόθηκε στα Μέλη ή οποιεσδήποτε αλληλεπιδράσεις μεταξύ των χρηστών των Υπηρεσιών μας, είτε online είτε εκτός σύνδεσης. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε και δεν υποσχόμαστε συγκεκριμένα αποτελέσματα από τη χρήση των Υπηρεσιών μας.

Ορισμένες από τις Υπηρεσίες μας ενδέχεται να απαιτούν από τους Μαθητές να διαθέτουν υπολογιστή και συνεχή και αξιόπιστη σύνδεση στο Διαδίκτυο. Δεν παρέχουμε επιστροφές χρημάτων για τεχνικές βλάβες, διακοπές ρεύματος ή αναξιόπιστες συνδέσεις στο Διαδίκτυο πέρα από τον έλεγχό μας.

Οι Υπηρεσίες μας ενδέχεται να σας παρέχουν πρόσβαση σε συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων (“Ιστότοποι Τρίτων”, είτε απευθείας είτε μέσω Παροχέων. Δεν υποστηρίζουμε κανέναν από αυτούς τους ιστότοπους τρίτων και δεν τους ελέγχουμε με κανέναν τρόπο. Συνεπώς, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη που σχετίζεται με ιστότοπους τρίτων. Πρέπει να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα για να προσδιορίσετε εάν η πρόσβαση σε έναν ιστότοπο τρίτων είναι κατάλληλη και για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών και του απορρήτου σε αυτόν τον ιστότοπο τρίτων.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι κάθε Μέλος έχει την απαιτούμενη ελάχιστη ηλικία, ούτε δεχόμαστε ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, επικοινωνία ή άλλη χρήση ή πρόσβαση των Υπηρεσιών μας από άτομα ηλικίας κάτω από την ελάχιστη απαιτούμενη ηλικία που παραβιάζουν την παρούσα Συμφωνία. Επίσης, είναι πιθανό άλλα Μέλη ή χρήστες (συμπεριλαμβανομένων μη εξουσιοδοτημένων χρηστών ή “χάκερ”) να δημοσιεύουν ή να μεταδίδουν προσβλητικό ή άσεμνο υλικό χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας και ότι ενδέχεται να εκτεθείτε ακούσια σε τέτοιο προσβλητικό και άσεμνο υλικό. Είναι επίσης δυνατό για άλλους να λάβουν προσωπικά στοιχεία για εσάς λόγω της χρήσης των Υπηρεσιών μας και ο παραλήπτης να μπορεί να χρησιμοποιήσει τέτοιες πληροφορίες για να σας παρενοχλήσει ή να σας τραυματίσει. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη χρήση προσωπικών πληροφοριών που αποκαλύπτετε χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας. Επιλέξτε προσεκτικά τον τύπο των πληροφοριών που δημοσιεύετε στον Ιστότοπο ή δημοσιεύετε σε άλλους χρησιμοποιώντας τις Υπηρεσίες μας.

               

               

                       

                   

       

                               

                   

       

Ανέβασε τις σημειώσεις σου :)

Προσοχή!

Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα των 30mb και σε μορφή PDF. Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερα, συνιστάται η διάσπαση τους σε μικρότερα κεφάλαια ή η χρήση ενός PDF compressor. Μόλις πατήσεις δημοσίευση περίμενε μέχρι να ανέβουν οι σημειώσεις σου. Ο χρόνος μεταφόρτωσης εξαρτάται κυρίως από το μέγεθος του αρχείου αλλά και την ταχύτητα της σύνδεσής σου.

Για οποιαδήποτε απορία μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας στο Facebook Chat μας.

Πρέπει να συνδεθείς με τον λογαριασμό σου  για να ανεβάσεις τις σημειώσεις σου :)

Ανέβασε τις σημειώσεις σου :)

Προσοχή!

Τα αρχεία πρέπει να είναι μικρότερα των 30mb και σε μορφή PDF. Σε περίπτωση που είναι μεγαλύτερα, συνιστάται η διάσπαση τους σε μικρότερα κεφάλαια ή η χρήση ενός PDF compressor. Μόλις πατήσεις δημοσίευση περίμενε μέχρι να ανέβουν οι σημειώσεις σου. Ο χρόνος μεταφόρτωσης εξαρτάται κυρίως από το μέγεθος του αρχείου αλλά και την ταχύτητα της σύνδεσής σου.

Για οποιαδήποτε απορία μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας στο Facebook Chat μας.

Πρέπει να συνδεθείς με τον λογαριασμό σου  για να ανεβάσεις τις σημειώσεις σου :)

Φίλτρα Αναζήτησης

Περιεχόμενο
Εξάμηνο